Miễn phí đọc tiểu thuyết trực tuyến84read.com

Dịch nhân tạo

Nữ Phụ Là Tử Thần

Thời gian cập nhật: 03-01

Liễu Hạ Băng - một tử thần mang theo vẻ đẹp ma mị. Trong người nàng chảy hai dòng máu thiên thần và ác quỷ.Một ngày nọ, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết "Bảo Bối Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh" mà con gái của Diêm Vương  Khắc Mạn Châu đưa cho cô đã bị cuốn vào trong đó."Khắc Mạn Châu!!!Ta mà chở thì cô chết chắc!""AAAAAAAAA!!!!!Tha cho ta đi các nam chính ạ!""Không!" Chúng nam chính đồng thanh nói.

mới cập nhật Đáy